Sluiten

Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden accordeonles

De dinsdag, woensdag en donderdag kunnen lesdagen zijn. Uiteraard altijd in overleg met de cursist. De cursist kan een voorkeur voor een lesdag aangeven. Let wel: een voorkeur. De cursist kan aan zijn of haar voorkeur geen recht ontlenen.

De cursist kan elk moment met de accordeonlessen beginnen en stoppen

Een afgesproken les die afgezegd wordt door de cursist wordt in rekening gebracht.

Een afgesproken les die afgezegd wordt door Wil Plas wordt niet in rekening gebracht.

Facturering van de lesgelden gebeurd na afloop van elke maand.

Het is wettelijk verplicht 21 % BTW te heffen op de lesgelden voor cursisten van 21 jaar of ouder.

De kortingsregeling die in gaat bij lidmaatschap van accordeonvereniging Con Forza blijft van kracht zolang de cursist lid is van bovengenoemde vereniging.

Wil Plas volgt geen vakantieregeling als die van de scholen en muziekscholen. Een cursist kan altijd op vakantie gaan zonder dat dit kosten met zich mee brengt

Wanneer er een  nationale feestdag op een lesdag valt, vervalt deze les zonder kosten voor de cursist ( bijv. Hemelvaartdag )

In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal door onderling overleg een oplossing gevonden worden.

www.conforza-aalten.eu